Naša Politika privatnosti opisuje našu politiku i akciju za kupovinu, kupovinu i otvaranje poreza, Dajte nam uslugu i recite vam o svojim pravima na privatnost i koji je vaš zakon.

Zahvalan sam na vašem ličnom doprinosu za proljeće i uslugu. korisheemem usluga je priključen na kupovinuље i korisheee informacije iz skladišta sa politikom privatnosti.

Nejasno i definisano
Tumachee

Govor Kojima je počašćen riječju pishe velikom riječju imaju znacheњa definiran je pod sljedećom uvjetovanošću. Zatim, definicija potražnje i slika istine poznata je bez pregleda, Bilo da je to koriste u jednom ili više.

Definicije

Za potrebu politike privatnosti:

Porez znači da se za vas plaća samo porez, pa započnite našu uslugu ili je naša usluga poslovna.
Posao, u svrhu CCPA (California zakon o privatnosti ripper), ista stvar na kompaniju kao je prava osoba za kupovinu lični porez ripper i identifikaciju osobe i sredstva da se molim lični porez ripper, ili na chije ime tako da informacije kupuju osoba i da samostalno ili u saradji sa drugima, identifikaciju osobe i sredstva da udovolji lični podataka ripper koji ambasador u drzhavi California.
Kompanija (koja se u ovom sporazumu naziva “companja”, “Mi”, “nas” ili “naše”) je ista na PrivacyPolicies.com web site.Za upotrebu GDPR-a, kompanija je kontrolor poreza.
Oluk, za potrebe TSCPA (Tsalifornia Tsonsumer Privatsi Azt), označavajući jedinstvo koji je stanovnik Californije. Stanovnik, kako je definisano Zakonom, ukљuchuje (1) svako fizichko osoba koje se nalaze u SAD-u bez privatne ili prolazne svrhe i (2) svako fizichko osoba koje žive u SAD-u i koje je van SAD-a sa privatne ili prolazne svrhe.
Kolachi su muški datoteka koje web lokacija hostuje na rachunaru, mobile urajaju ili nekog drugog urђaju, i sadrzhe detaнеne informacije o svojim historiji Ova web lokacija i meuu mnogi њenim korištenja.
Kontrolor poreza za potrebe GDPR – a (Opshte uredbe o zashtiti poreza) isti je na društvu prave osobe koja je samostojeća ili na saradњi sa drugom identifikacijom poreza i sredstava za lični porez.
Ureajaj znači pobijediti koji ureajaj koji može početi služiti, zajedno sa rachunarom, mobilnim telefonom ili digitalnim tabletom.
Ne prati (DNT) je koncept koji su izneli americki regulatori, posebno americka Federalna komisija za trgovinu (FTTS), za Internet industriju sa tsyem razboj i korištenje mehanizma koji omoguava korisnitima Internet da nadgledaju prave mie MIH mrežnih aktivnosti na web lokacijama.
Facebook facebook fan page-to je profil kompanije pod nazivom PrivacyPolicies Facebook Fan page, posebno creiran u zemlji kompanije na drushtvenoj mrezhi Facebook, na raspolaganju trajectom sa https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
Lični podaci su sve informacije koje se mogu odnositi na identificiranu ili identificiranu osobu.Za potrebe GDPR-a, ličnih podataka, vrijednost vaših podataka, što je isto za vas, kao shto su ime, identifikacija broj, Podaci o lokaciji, online identifikator ili jed ili vise faktor specifičan za fizički, fizioloshki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.Za potrebe Centralnog komiteta, ličnih podataka, vrijednost vaših podataka, identifikaciju, ista stvar za vas, opis, ili mogu biti vezane sa vama ili mogu biti razumno vezane, direktno ili indirektno, sa vama.
Na prodaju, za potrebu Centralnog komiteta (Kalifornijski Zakon o privatnosti Trbosjeka), što znači prodati, kupiti, objaviti, otvoriti, distribuirati, pomoći u napadu, prenosu ili prijatelju komunikacije, usmeno, pismeno ili putem elektronskog ili drugog načina ličnog oporezivanja Trbosjeka od strane druge osobe ili treće zemlje za novu ili drugu dragocjenu razmatraњe.
Usluga je dostupna istovremeno na Web lokaciji.
Pruzhalats je usluga koja nešto znači fizičkom licu ili pravnom licu koje dobija doprinos od svoje kompanije. Svi smo isti u kompaniji iste zemlje ili na istom mjestu gdje je kompanija angažovala da, imamo uslugu, imamo uslugu od naše kompanije, pružit ćemo uslugu uz uslugu ili ću pomazati kompaniju i analizirati kakva je to usluga. Za korištenje GDPR-a, pruzhaotsi usluga se smatraju rukovaotsima podatsima.
Podaci o korišćenju iste stvari na donaciji da je automatski kupe, da generišu kredit za uslugu ili od same infrastrukturne usluge (npr.
Mislimo na ime osobe koja ima napad ili uslugu, kompaniju ili drugu osobu u osobi napada ili usluge, osobu osobe koja ima napad ili uslugu, osobu osobe koja ima uslugu.Prema GDPR-u (Opshta Uredba o zashtiti poreza), možete ga nazvati pod-predmet poreza ili korisnik, jer stejedinac koji koristi uslugu.
Prikaplje i korišće vaših ličnih podataka
Prvi prikupenenih podataka
lični podaci

Kada koristimo našu uslugu, možemo vas molim da nam na dan vaše lične donacije, I ja mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Lich podaci koji omoguavaju utvrivaivaee identitet može ukљuchivi, ali nisu ograničenja:

E-mail adrese
Ime i presime
Pad telefona
Adresa, pokrajina, poshtanski broj, Grad
Podatsi o upotreba
Podatsi o upotreba

Molimo vas da ga automatski koristiti za kupovinu kada koristite usluga.

Mogu ga koristiti I mogu dobiti informacije o adresama Internet protokola vašeg računa (kao, odnosno IP adrese), vrsta pregledacha, verzija pregledacha, naša servisna stranica, vrijeme i datum pozete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedini identifikatori računa i drugih dijagnostičkih alata.

Kada usluzi start ili sa preko mobilnog ureaa, može automatski od prikupiti adreene informatie, Ouchi, Ali ogranicava CE, vrstu mobilnog ureia koi koristi, jedinstveni ID vašeg telefona mobilnog ureae, IP adresa vašeg telefona mobilnog ureaa, mobilni operativni sistemi vrstu mobilnog Internet pregleda koi koristi, edinstvena Idae i druge dijagnostičke ureatke.

Tako možete kupiti informacije kada je vaš pregledač spreman, posjetite našu uslugu ili počnite koristiti uslugu mobilnog telefona.

Reprezentativac

Koristimo kolachie i sichne tehnologije praveњa za praveee aktivnost na našu uslugu i osjećaj krevet naših informacija. Tehnologija Praia kOe CE koriste su svjetionici, zmija i scenario za pricopie i pree informacia i Pobe i analizirati našu uslugu. Tehnologije koje koristimo mogu vas naučiti:

Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo. Kolachi je mala datoteka koja se nalazi na vašoj urajaju. Možete, da, čini se da ste pregledachu, da, možete, ili da, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete, možete. Međutim, ako ne uzmete novac, nećete uzeti novac, ali ćete obaviti neki posao za našu uslugu. Ako posljednje configuresali podeshavaњa pregledacha tako da se odrekne kolachi, naša usluga može da koristi kolachi.
Web svetionitsy. Odreenieni odeљci našu uslugu i naše e-garancija mogu sadrzhati muško elektronske datotek posnate kao web svetionitsi (koji se nazivaju i transparentan GIF-ovi, prepoznaju piksela i GIF-ovi sa jednim pikselom) koji omoguavaju companiji da, na primjer, broji korisnik koji su posjetili te stranice ili otvorio e-poshta i prijatelj relevantne za statistiku web lokacije (npr.

Kolachi mogu pobijediti “trajni”ili ” šešijski”. Trajni kolachiћi ostanite na svom ličnom rachunaru ili mobilnom urђaju kada pre preete van mrezhe, dok se kolachiћi sesije brishu chim zatvorite web pregled.

Koristimo i sesijske i trajne kolachie u svrhe vodi mentor:

Potreba / Essential Cookie: sesija ko-administrator: vrt odredishte: ovi kolachi su nepokhodni za proljeće usluga dostupna na Web stranici i kao biste mogao da koristi neke od svojih funkcija. Pomazat ću vas autentifikacijom korisnika i neću koristiti poreze Korisnik. Bez naše kolachiia službe, ne mogu se dokopati toga, a ne mogu ga se sam dočepati, pa su ti dali izvor za tvoju službu.
Politika kolachia / obaveshteњe o preuzimanju Tsookiestipe: trajni tsookiesadministrated bi: US svrha: ovi kolachiћi odreuju da li su se korisnici sklopio sa korisheemem kolachia na Web lokaciji.
Functionalnostsookiestipe-a: stal’ni tsookiesadministrated bi: us zadatak: ovi kolachiii us omoguavaju da, ja ću zapamtiti da izabere koji da obavijesti kada koristiti Web lokacija, kao shtoe svoj podataka za prijepo ili druge preferencije. Svrha ovih kolachiha je da ste pruzhe lični umjetnost I ja ću izbjeći potrebu da ponovo ćete oduzeti svoj snabdijevanje svaki put kada koristite Web lokacija.
prateњe i performanse Tsookiestipe: stalni tsookiesadministrated bi: zadatak treћe zemlja: ovi kolachiћi se koriste za prateee informacije o posjeti Web lokacije i šta korisnici koriste web lokacije. Informatio prikupљene ovim kolachim mogu vas direktno ili indirectno kao identificirati u jednoj posjeti. Odnosno, ali kupit ćemo neke informacije o tome, imat ćemo sreće s pseudonimnim ID-om, imat ćemo sreće s pravim, a vi ćete se žaliti za napad web lokacije. Dakle, moguće je da koristimo ove kolachie za testiranje nove stranice, funkcije ili nove funkcionalnosti web stranice da, vidjeli smo kako naši korisnits reaguju na njih.

Za više informacija o kolachima koje koristimo i vaš izbor kolachima, posjetite našu politiku kolachima ili našu Politiku privatnosti.

Koreshe iz vašeg ličnog doprinosa

Kompanija može da koristi lične podatke u sledeće svrhe:

Zaštitite i zaštitite našu uslugu, moći ćete koristiti našu uslugu.
Da biste uspio svoj porez: da biste uspio registraciju kao korisnik usluga. Lično, ako vam mogu pomoći, Mogu vam pomoći da razlikujete funkcije usluge ako imate pristup registraciji korisnika.
Da, oni su ispunili sporazum: razvoj, usklaenenost i preuzimaie obaveza prema sporazum o kupovini proizvodnje, objekat ili uslugu koju su kupili ili prema tukli nekog drugog da sporazum sa njima putem Usluga.